Kuukauden yhtiö: Altialle vastuullisuus on strateginen prioriteetti

Artikkeli
8.11.2018
Lukuaika
5 min

Altia Oyj on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa, Virossa ja Latviassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia valmistaa, maahantuo, markkinoi, myy ja jakelee sekä omia että päämiesten tuotteita. Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi yhtiöllä on tuotantoa Ranskan Cognacissa. Yhtiö vie alkoholijuomia noin 30 maahan pääasiassa Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Altian liikevaihto oli 359,0 miljoonaa euroa vuonna 2017, ja yhtiö työllistää noin 700 ammattilaista. Yhtiö listautui pörssin päämarkkinalle maaliskuussa 2018.

Listautumisen yhteydessä kerrottiin, että listautumisen motiiveja oli yhtiön kyky toteuttaa strategiaansa menestyksekkäästi ja parantaa yhtiön strategista joustavuutta. Mitkä ovat Altian keskeiset strategiset tavoitteet, toimitusjohtaja Pekka Tennilä?

Altian toiminnan tarkoitus on kiteytetty sanoihin Let’s drink better. Haluamme luoda ja kehittää uudenlaista, modernia ja vastuullista juomakulttuuria.

Visionamme on olla juomayhtiö, joka hakee kasvua vahvan kuluttajaymmärryksen sekä markkinoiden kehittämisen kautta. Tähtäämme valtioiden vähittäismyyntimonopolien keskeiseksi kumppaniksi ja pyrimme luomaan positiivista arvokehitystä kaikilla markkina-alueilla.

Strategiamme tähtää kannattavaan kasvuun, ja tavoitteenamme on kasvattaa pohjoismaisia avainbrändejämme, vahvistaa strategisia kumppanuuksia, laajentaa myyntikanavia ja toteuttaa merkittävää muutosta viinikategoriassa. Viennin osuus liikevaihdosta on vielä pieni, mutta se on meille kasvumahdollisuus. Viemme brändejämme jo noin 30 maahan, esimerkiksi Koskenkorva Vodkaa Venäjälle ja Yhdysvaltoihin sekä Larsen-konjakkia Aasiaan. Lisäksi jatkamme aktiivista brändiportfolion kehittämistä, mikä voisi tarkoittaa esimerkiksi yritys- tai brändihankintoja. Tärkeässä roolissa kasvun mahdollistajana on myös jatkuvan kokonaistehokkuuden parantaminen.

Mitkä ovat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteenne?

Taloudelliset tavoitteemme tähtäävät vakaisiin tuottoihin osakkeenomistajillemme. Taloudelliset tavoitteemme ovat:

  • Vuotuinen liikevaihto kasvaa kaksi prosenttia ajan mittaan (CAGR)
  • Vertailukelpoinen käyttökateprosentti kasvaa 15 prosenttiin pitkällä aikavälillä
  • Pitkällä aikavälillä raportoitu nettovelka suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseen pysyy alle 2,5-kertaisena

Pyrimme noudattamaan aktiivista osingonjakopolitiikkaa, mikä tarkoittaa, että vähintään 60 prosenttia tuloksesta jaettaisiin osinkona. Toisin sanoen se osa tilikauden tuloksesta, jota ei arvioida tarvittavan Altian kasvuun ja kehittämiseen, jaetaan osakkeenomistajille.

Altian tuotekehitys on mahdollistanut useita onnistuneita tuotelanseerauksia vuosien saatossa ja teillä on vuosittain noin 100 omaa innovaatiohanketta. Millaisia innovaatiotavoitteita tai -suunnitelmia teillä tällä hetkellä on?

Se on totta, että innovaatioilla on suurikin merkitys strategiassamme, ja ne luovat meille kasvumahdollisuuksia. Meille innovaatiot tarkoittavat uusien brändien ja brändilaajennusten lanseerauksia, tuotteiden designin uudistamista sekä innovatiivista markkinointia.

Pohjoismaiset kuluttajat hakevat uutuuksia ja ovat kiinnostuneita kokeilemaan uudenlaisia tuotteita. Seuraamme tiiviisti kuluttaja- ja markkinatrendejä. Tällä hetkellä keskeisiä trendejä ovat terveys ja hyvinvointi, autenttisuus ja laadukkaampiin tuotteisiin siirtyminen (premiumisaatio), vastuullisuus ja helppokäyttöisyys.

Sijoittajat kiinnittävät nykyisin paljon huomiota yhtiöiden vastuullisuuteen, ja vastuullisuusasioista ennakoidaan tulevan varsinainen megatrendi. Miten Altian johto ottaa tämän asian yhtiön liiketoiminnassa huomioon?

Altiassa vastuullisuusasioihin on kiinnitetty huomiota jo pitkään, ja vastuullisuus on meille jo nyt strateginen prioriteetti, liiketoiminnan keskeinen menestystekijä ja olennainen osa jokapäiväistä työtämme. Altian tavoitteena vastuullisuuden saralla on rakentaa yhtiölle kestävää liiketoimintaa pitkällä aikavälillä.

Meillä on koko yhtiön läpileikkaava vastuullisuusohjelma vuosille 2018–2020, ja Altian johto seuraa sen etenemistä säännöllisesti. Raportoimme myös vastuullisuudestamme läpinäkyvästi. Sijoittajat kiinnittävät paljon huomioita yhtiöiden vastuullisuuteen, ja olemmekin uutena pörssiyhtiönä parhaillaan kartoittamassa sijoittajien ja omistajiemme odotuksia Altian vastuullisuustyön painopisteistä. Kehitämme vastuullisuusohjelmaamme näiden tulosten perusteella vastaamaan yhä paremmin sijoittajien odotuksiin sekä myös aikamme globaaleihin trendeihin ja haasteisiin.

Kun Altia listautui maaliskuussa, oli kulunut jo 20 vuotta siitä, kun valtio edellisen kerran toi yhtiön pörssiin. Listautuminen kerätti suurta kiinnostusta yleisön ja sijoittajien parissa; teillä oli noin 16 500 osakkeenomistajaa listautumishetkellä. Euroclearin viimeisimmän tilaston mukaan (30.9.2018) teillä oli jo noin 18 000 osakkeenomistajaa. Milloin yksityissijoittajat pääsevät kuulemaan teistä seuraavan kerran?

Kiinnostus Altiaa kohtaan on ollut suurta, ja olemmekin siitä erittäin iloisia. Osallistumme marraskuun lopussa Pörssisäätiön järjestämään Pörssi-iltaan Helsingissä.

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Usein esille nostetaan esimerkiksi tuoreita listautujia tai juhlavuottaan viettäviä yhtiöitä. Valinta ei ole sijoitussuositus.

Lue myös edellisten kuukausien yhtiöistä:

2018

2017

2016